‘Zelf mee stappen in de klei; een vies overhemd krijgen hoort erbij’

Welkom op de website van Koorevaar Hands On

Koorevaar Hands On richt zich op de veehouderij sector in binnen- en buitenland. Ik werk mee in de stal en op het land, maar kan ook tijdelijk de leiding binnen het bedrijf overnemen. Daarnaast doe ik haalbare, praktische en toepasbare verbetervoorstellen. Mijn ervaring als boerenzoon en docent in het praktijk onderwijs gecombineerd met mijn ervaring in interim-management en advies maken dat ik zowel 'aan de koe' als 'in de organisatie' verbetermogelijkheden zie.  

Mijn aanpak: een frisse blik, maar wel van binnenuit, gericht op MELK, JONGVEE en RUWVOER

'Wat kost het melken bij ons toch veel tijd!';

'We doen wat we kunnen, maar financieel springen we er niet uit. Wat nu?'; 

'Geen vergunning om een nieuwe melkput te bouwen, maar er moet écht iets. Hoe nu verder?'

'Het personeel werkt hard, maar ze stemmen niet goed met elkaar af en ze doen ieder hun eigen zin. Hoe krijg ik ze als team beter aangestuurd?';

'Mijn zoon heeft het bedrijf overgenomen, maar hij heeft nog een paar maanden begeleiding nodig. Als ik zelf wat zeg, krijgen we alleen maar discussie';

'Het celgetal in de melk is veel te hoog, mijn koeien zijn vaak ziek, de melkproductie blijft achter .... Hoe krijgen we mijn bedrijf weer 'in control?''

Vooraf hebben we een gesprek waarin u aangeeft wat er volgens u beter moet of waar u behoefte aan hebt. Vervolgens kom ik op uw bedrijf als boer. Altijd eerst als boer. Ik werk mee: met melken en dierverzorging, met kuilen en voeren, met schoonmaken en bevoorraden. In dat proces gebeurt het immers. Na een paar weken heb ik gezien, gevoeld, gehoord en geroken wat er anders en beter kan. Ik schrijf dat kort uit: vaak maar op één of twee A4-tjes en alles in gewone taal. We bespreken de verbetermogelijkheden, kiezen uit wat het best lijkt te passen en voeren dat samen in. Mijn theoretische kennis over goede bedrijfsvoering, mijn ervaring als interi-manager en mijn ervaring op boerderijen van verschillende omvang leveren hands on adviezen op waar u direct iets aan heeft. 

Mijn kernkwaliteiten

  • Een doener en doorzetter met praktisch inzicht en gevoel voor vee;
  • Universitair geschoolde manager/organisatiekundige;
  • Creatieve probleemoplosser. 

 

Volg ons ook op